Algemene ledenvergadering 10 December 2022

Op zaterdag 10 December a.s. zal de algemene ledenvergadering van onze groep, ook wel de ‘groepsraad’ genoemd, plaatsvinden.

Alle leden en ouders/verzorgers van leden zijn van harte uigenodigd om deel te nemen aan deze vergadering. Iedereen heeft als het goed is al per e-mail een uitnodiging ontvangen met de agenda en benodigde stukken.

Vanaf 17:30 uur staat de koffie klaar en de vergadering zal aanvangen om 18:00 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 19:00 uur en na afloop is er de mogelijkheid om nog wat te drinken bij de bar van de Goede Reede.

Heeft u vragen over de ALV, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

We zien u graag de 10e!