Donaties en steun

Hartelijk dank dat u deze tab van de website bekijkt en wellicht overweegt om een gift te doen.

Giften en donaties kunnen worden gestort op rekening NL21 RABO 0135 5324 42 (BIC RABONL2U) ten name van Scouting Kon-Tiki te Haarlem.

Wanneer u een donatie wilt doen aan Kon-Tiki en u wilt daar een factuur voor krijgen, geef dit dan aan door een e-mail te sturen aan de penningmeester. Wij zullen u dan een factuur sturen, waarna u, onder vermelding van het factuurnummer de factuur kunt betalen.

Om de donatie af te kunnen trekken voor de belasting is geen factuur nodig. Een afschrift van de donatie is voor de belastingdienst al voldoende.