ALV 10 december

Op zaterdag 10 december is de tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging gehouden voor het jaar 2022, ook wel de groepsraad genaamd. Tijdens deze groepsraad zijn de volgende belangrijke punten en/of wijzigingen aangenomen:

  • Benoeming van Niels Bruin als secretaris (vereniging) voor een eerste termijn van 3 jaar
  • Benoeming van Darryl Godfried als groepsbegeleider (vereniging) voor een eerste termijn van 3 jaar
  • Benoeming van Jan Willem van den Oever als lid van de kascontrolecommissie

Naast bovenstaande benoemingen is door de groepsraad ook aangenomen de voorgenomen wijziging voor het moment van innen van de contributie. Tot en met seizoen 2022-2023 ontvingen de leden een contributiefactuur voor het lopende seizoen pas in januari. Het scoutingseizoen was dan al ruim een half jaar bezig en dit gaf soms verwarring. Dit is nu gewijzigd naar september. Je ontvangt dus een factuur voor de contributie aan het begin van het scoutingseizoen (lopend van 1 september t/m 31 augustus).

Concreet houdt het in dat je in 2023 eenmalig twee keer een contributiefactuur krijgt: in januari voor het seizoen 22-23 en in september voor het seizoen 23-24. Daarna zullen de contributiefacturen standaard in september verstuurd worden.

Aanvullend op deze besluiten gaf Mark van der Heide (stedenbouwkundige) een interessante presentatie over het aanstaande bouwproject op het terrein van het huidige transformatorstation. Lees hier alles over op Spaarndamseweg13.