Opkomst 25 Februari

De verkenners hadden vandaag het rijk alleen, dus hebben ze verstoppertje gespeeld op het hele terrein. Gelukkig hadden ze aan het begin van de opkomst ook de vletten gehoosd, want dit bleek een gewilde verstopplek!