Aankondiging ALV 18 Mei 2024

Graag nodigen wij je uit voor onze algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 18 mei aanstaande om 18:30.
Alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers zijn welkom. Betrokkenheid van leden, ouders en verzorgers vinden wij belangrijk voor een gezond voortbestaan van onze vereniging.

Na afloop is er uiteraard mogelijkheid om nog iets te drinken in de Goede Reede.